Universal basic income (UBI) a Corrency

Případová studie: Universal basic income (UBI) a Corrency

Možnosti využití měny corrent pro UBI - základní nepodmíněný příjem


2021-03-10 Praha, Pepe

 

"Univerzální základní příjem (UBI) je vládní program, ve kterém každý dospělý občan pravidelně dostává stanovené množství peněz. Cílem systému základního příjmu je zmírnit chudobu a nahradit další sociální programy založené na potřebách, které potenciálně vyžadují větší byrokratické zapojení."

Wikipedie


Corrency je nástroj a služba, který byl navržen primárně jako pomoc občanům, firmám a lokálním ekonomikám, postiženými dopady ekonomické krize způsobené pandemií Covid-19.


Corrency z národní měny vytváří tzv. “drone money”, což je metaforické pojmenování pro zacílení finanční podpory, které emitent (např. stát, město, korporace) poskytuje jako dotaci svým občanům a to v podobě buď jednorázové nebo pravidelné opakované dávky. 

Corrency má mnoho forem využití s tím, že si neklade za cíl nahradit národní měnu coby všeobecný ekvivalent směny, ale dát ekonomům a politikům nástroj vhodný pro efektivní zkrácení doby ekonomické deprese v různých ekonomických oblastech, které jsou popsány v tomto dokumentu v části “případové studie / case studies” .


UBI je, po celém světě již mnoho let testovaná, teorie systému sociálního zabezpečení. UBI zajímá jak filozofy, ekonomy, politiky (u nás Piráti, ODS), tak především občany a nabývá na důležitosti. Již se otevřeně hovoří o zdanění práce robotů a algoritmů, které nahrazují lidskou práci ve všech oblastech a způsobují nezamestnanost.


Stejně tak, jako se vyvíjí technologie pro mobilní telefonii, pro elektromobilitu, tak se vyvíjí i teorie UBI a Corrency je toho příkladem; Corrency může zavést “UBI verze 1.0” v reálný a plošný projekt - dopady pandemie mohou být toho příčinou.


Hlavním důvodem, proč nebylo UBI zatím plošně zavedeno (s výjimkami např. na Aljašce), je zapouzdřeno v samotné hlavní myšlence UBI: 


“Budou mít občané, kteří získají měsíčně nemalý peněžní obnos, mít motivaci stále žít?”


Je zde samozřejmě mnoho dalších otázek, např. jak ovlivní UBI strukturu poptávky, inflaci, výkonnost ekonomiky, konkurenceschopnosti ekonomik, demokratického zřízení, etc.

UBI se bude vyvíjet a proměňovat v závislosti na dalších jevech ve společnosti - problematika je to tak složitá, že je nutno to zkusit.


Corrency je ideální nástroj pro eliminaci negativních aspektů UBI a zdůraznění těch aspektů, pro které si UBI získává zájem politiků:


  • UBI musí dostat každý občan lokality bez rozdílu věku, vyznání, rasy, stavu svého konta. 

  • UBI musí být anticipovaný příjem, tedy v pravidelných periodách opakující se finanční tok. 

  • UBI se musí nutně vracet do ekonomiky, tj nelze ho uspořit, nelze ho použít jako půjčku, UBI nesmí generovat úrok. 

  • UBI může být darován.


Z výše uvedeného plyne, že UBI má vlastnosti, které nesplnuje standardní měna coby univerzální ekvivalent směny, ale corrent, coby “drone money”, tyto požadavky splňuje.


Pomocí correntu, který bude pravidelně putovat na elektronickou peněženku každého občana, lze stimulovat občana k tomu, aby tyto correnty utratil v daném časovém limitu, v definované výši spoluúčasti, za komodity a služby, které neodporují kodexu UBI.


Tím získáme efektivní měnový podsystém, který je stimulující jak pro občany tak pro ekonomiku.


"UBI ve verzi 1.0 Corrency, by vytvářelo pozitivní stimul pro občany a pro ekonomiku a kreativitu".


[This is an czech version of english article here.]


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Serial Provedu!

EEGG.gallery manifest verze 1.0

Corrent jako koncept "drone money"