Proč? "Provedu: Přijímač" druhá sezóna od 12.4. 22:00 na ČT2


Pepe Rafaj, spoluautor námětu, vedoucí projektu Provedu a producent

V Praze, 2017-03-28


Jako producent jsem dospěl k názoru, že mohu točit pouze takové věci, na které jsem si sáhl a pak se jimi stal a stále o nich chtěl vědět víc. Jen tak  můžete mít sílu řešit neřešitelné. Proto jsem nesmírně štasten, že po 8mi letech práce můžeme divákům doručit něco tak unikátního jako je dokumentární seriál "Provedu: Přijímač".

Od  revoluce jsme první štáb, který mohl natočit Českou armádu zevnitř, a to bez omezení. Armáda, MO i Česká televize vyšly maximálně vstříc. Takže to, co uvidíte, není žádná agitka, je to čistá dokumentaristika. Jsem šťastnější o to víc, že se na vzniku podílel Benjamin Tuček a Markéta Ekrt Válková; oba režiséři jsou nekompromisní umělci a za to je miluju. Rozhodně jsem nechtěl, aby vznikl projekt, se kterým nemohu splynout.

Jsem potomek křesťansky založené civilizace a považuji lásku k bližnímu za základní kámen svého životního přesvědčení. Existenci armády však vnímám jako nezbytnou. I proto jsme s Radimem Špačkem odjeli v roce 2011 do Afghánistánu, abychom podali zprávu o “válce”. Tento zážitek ve mně zanechal bolestivé otázky. A zároveň přesvědčení, že česká armáda je skvělá.
Jedna z otázek, které mne stále pronásledují, je míra vojenské angažovanosti, kdy se stává z obranné armády armáda agresora - na misi totiž vidíte skutečnou smrt obyčejných kluků a holek - jako jste já a vy. Jenže: jde to jinak?

Každá válka je špatná a zároveň generuje veterány. A před nimi smekám - něco jiného je přísahat občanům a něco jiného je naplnit tuto přísahu.

Od doby, co jsme natočili “Provedu: Afghánská mise” a “Incoming!”, uběhlo několik let a situace ve světě se změnila způsobem, který jsme s Radimem tušili - to je pravý důvod vzniku druhé série Provedu: Přijímač. Přál bych si, aby občané vnímali tento rozpor a zároveň aby si vojáků a armády vážili, protože můžou stejně jako já. Nemusíme všichni souhlasit s dílčími aspekty, ale měli bychom respektovat lidi, kteří jsou ochotni za nás do války jít a riskovat svůj život.

“Provedu: Přijímač” je logicky vstupem do děje, vidíme partu výrostků, ze kterých se stanou disciplinovaní vojáci. Již pracujeme na pokračování a já vím, že to bude již jednodušší, protože, jak jsem zmínil na začátku, s tématem jsme splynuli, chceme vědět víc a podařilo se nám navázat s AČR a další mi zúčastněnými subjekty oboustranně vstřícné vztahy.

Děkuji za Váš čas.
Pepe Rafaj

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Serial Provedu!

EEGG.gallery manifest verze 1.0

Corrent jako koncept "drone money"